Hotel Broušek byl postaven v roce 1893. Leží na rozhraní pozemků obcí Sloup, Šošůvka a Ostrov. Před hotelem se nachází také původní lesní cesta, která vede kolem Macochy a Punkevních jeskyní do Blanska.

Příroda nám vytvořila a zanechala krásy viditelné pouhým okem, ale i krásy ukryté hluboko v podzemí. Jedněmi z nejkrásnějších přírodních jevů jsou dnes již světově známé a veřejnosti přístupné jeskyně Moravského krasu – Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Balcarka a jeskyně Sloupsko-šošůvské. A právě objevení Sloupsko-šošůvských jeskyní, zejména jejich šošuvské části, je úzce spjato s historií hotelu „Broušek“.

V roce 1889 byly nalezeny nové jeskyní prostory pod pozemky manželů Josefa a Barbory Brouškových. Oni se tak stali na dalších šedesát let jejich majiteli. Objev jeskyní velmi ovlivnil jejich život, ale i životy dalších generací rodu Broušků.

Hlavním úkolem bylo jeskyně zpřístupnit veřejnosti. Bylo nutno prokopat metry chodeb, odstřelit závadné skály, odstranit vrstvy bahna, hlíny, travertinu a vše z jeskyně ručně vynosit ven. To se J. Brouškovi za pomoci synů a přátel podařilo za pouhý rok.

Již v roce 1890 nechal Josef Broušek postavit u vchodu, který byl současně i východ z jeskyně, boudu ze dřeva, která sloužila jako útulna. Sem také donášeli z hostince ze Šosůvky občerstvení prvním hostům.

Rodinné poměry a oživení ruchu turistického i poutního vedlo J. Brouška ke stavbě hotelu na významném místě v kraji. Za značných finančních nákladů a zadlužení i další generace byla stavba povolena a provedena v roce 1893.

V roce 1922 předává živnost svému synu Aloisovi. Hotel již vyžadoval jisté stavební úpravy. Byla postavena nová kuchyň, světnice a nová veranda při cestě k jeskyním. V roce 1926 postavili domek nad hotelem, který sloužil jako noclehárna zejména školním výpravám.

Zpřístupněné jeskyně lákaly k dalším objevům nejen dobrodruhy místní a z okolních vesnic, kterým se říkalo „skalní duchové“, ale i osobnosti z vědeckých kruhů. Nejznámější z nich byl prof. Dr. Karel Absolon, který si zvolil hotel Broušek po 16 let jako svůj hlavní stan. Odtud vyrážel s dobrovolníky do podzemí. Majitel hotelu, ale i jeho syn Alois a vnuk Josef ml. byli nadšenými jeskynními badateli. Byli přítomni nejen řadě objevů, ale mnohé také sami učinili. Jedna z nejkrásnějších prostor v jeskyních s unikátním krápníkem „ Svícnem“  byla pojmenována prof. Absolonem jako „Brouškova síň“.

Hostinskou živnost provozovali manželé Brouškovi se svými čtyřmi dětmi do roku 1948.  V listopadu 1948 komunisté hotel znárodnili. Byl přejmenován na hotel „Moravský Kras“, ale říkalo se mu hotel „Džungle“. V roce 1990 byl hotel v dezolátním stavu vrácen rodině Brouškově. Později se Hotelu ujímá pravnuk Aloise Brouška a současný majitel Libor Zouhar.

Translate »