Výlety

Zámek Rájec nad Svitavou


zamek-rajec.jpg Na okraji města Rájec nad Svitavou, na malém návrší stojí stejnojmenný klasicistní zámek inspirovaný francouzskou architekturou Ludvíka XVI..Zámek nechal postavit hrabě Antonín Salm-Reifferscheidt v letech 1763-1769 pravděpodobně podle plánů vídeňského architekta Isidora Marcela Amanda Canevala. V roce 1767 vznikla také zámecká zahrada, která se rozkládá za zámkem.

V zámku je umístěna bohatá obrazová galerie a o prázdninách je možné navštívit kostýmované prohlídky a to i ve večerních hodinách. Po celý rok v prostorách zámku probíhají různé kulturní akce.
zpět na výlety