Výlety

Město Boskovice


mesto-boskovice.jpg Jako město vystupují v písemných pramenech od 2. pol. 15. stol. V těžké době zde vzniká i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě. Od pol.18.stol. jsou Boskovice považovány za město V letech 1819 - 1826 přestavbou zrušeného kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff - Pouilly. V roce 1919 došlo ke správnímu spojení Boskovic s židovským městem.

Dominantou náměstí je Farní kostel sv. Jakuba staršího. První zprávy o kostelu jsou již z poloviny 14. st. Jde o pozdně gotickou původně třívěžovou stavbu /nynější hlavní věž dosahuje výšky 41 m/. Klenba trojlodního kostela spočívá na osmi opěrných sloupech, hlavní vchod je zdoben portálem. Uvnitř kostela se nachází renesanční náhrobníky držitelů panství – Ederů ze Šťávnice a Morkovských ze Zástřizl. Kostel je poznamenán mnoha požáry a několika přestavbami.

Židovské město v Boskovicích navazuje na hlavní boskovické náměstí. Tvoří unikátní architektonický celek, který se vyvíjel zhruba od poloviny 15. století. Díky celkovým omezením tak na ploše necelých pěti hektarů vznikla v průběhu staletí bizarní čtvrť s nejrůznějšími uličkami, dvorky a náměstími; domy byly zdobeny fasádami s rostlinnými a dalšími klasickými /např. bosované fasády, zubořez, voluty/ motivy, často jsou dochovány původní názvy uliček a náměstí. Častá jsou i tzv. kondominia, tj. rozdělení jednoho objektu mezi několik vlastníků, jež se projevovalo mj. i schodišti vně fasád nebo naopak domy bez zjevných vstupů. Součástí židovského města je Muzeum a veřejnosti přístupná, nově zrestaurovaná Synagoga.

Po roce 1989 židovské město prohlášeno za městskou památkovou zónu.
zpět na výlety